Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna Nejlepší banka
bi 2016

Hlasování o nejlepšího pojišťovacího inovátora skončilo 22.6.2015. Zde je přehled nominovaných produktů:


 

AEGON Pojišťovna

AEGON Fit Sport

 • Pokud nový klient při uzavření životního pojištění prokáže, že se pravidelně věnuje sportu, má o 15 procent nižší pojistné pro rizika smrti a invalidity včetně pojistných balíčků.
 • Sleva platí pro hlavního pojištěného na nové smlouvě tři roky. Prokáže ji předložením kopie dokladu o tom, že provozuje sportovní činnost.

Pojišťovna AEGON opět zvýhodňuje klienty, kteří se snaží žít zdravě. Po loňské novince AEGON Fit, díky které mají levnější životní pojištění ti, kdo během dvou let sníží nadváhu, hodlá pojišťovna odměňovat i pravidelně sportující klienty. Pojistka AEGON Fit Sport jim umožní ušetřit na pojištění rizik smrti a invalidity 15 procent. Platí to i pro nové pojistné balíčky, zahrnující tyto produkty. Podmínkou je potvrzení o členství v amatérském sportovním oddílu, permanentka z fitness centra či potvrzení o účasti v běžeckém nebo jiném závodě. „Tato potvrzení nám stačí. Určitá míra důvěry je zde nutná,“ uvedl ředitel marketingu pojišťovny Martin Turek. Sleva platí pro nekontaktní sporty, včetně třeba jógy, nikoliv pro kontaktní či bojové sporty jako fotbal a ragby. Po třech letech musí klient doložit, že dál provozuje sportovní činnost. AEGON vychází z průzkumů, podle nichž prodlouží pravidelné sportování život v průměru o dva až čtyři roky. Úsporu pojistného si lze spočítat na kalkulačce na webu pojišťovny.

 

Allianz pojišťovna

Autopojištění bez čekání

 • Jde o systém „slož si sám“.
 • Široký výběr i z rizik, která pojišťovny běžně nekryjí, pojistný limit až 200 milionů.
 • Umožňuje přímé vypořádání i v případě škod na zdraví.

Nově koncipované autopojištění Allianz motoristům umožňuje poskládat si svůj vlastní produkt z jednotlivých rizik. Od samého začátku tak zájemce vidí, co a za jaké peníze si kupuje. Internetová verze mu nabízí výběr z více než tisícovky možností. Kromě nejvyššího limitu na českém trhu ve výši 200 milionů korun (jak při škodách na majetku, tak při škodách na zdraví) pojistka zahrnuje i přímé vypořádání v případě škod na zdraví. „V minulosti měli někteří klienti Allianz problémy se získáním peněz po vážných úrazech, které jim způsobili viníci nehod s povinným ručením u jiné pojišťovny. Přímá likvidace u nezaviněných škod na zdraví jim dává jistotu, že dostanou zaplaceno přímo z Allianz a podle standardů Allianz,“ říká Václav Bálek, mluvčí Allianz. Novinkou je i rychlé a pohodlné sjednání. „Už za 10 minut po vyplnění formuláře na webu pojistka platí,“ uvádí Bálek. Zelenou kartu s měsíční platností obdrží klient e‑mailem a po zaplacení pojistného mu přijde originál karty.

 

AXA pojišťovna

Domov IN

 • Zahrnuje pojištění většiny rizik spojených s bydlením. Lze samostatně pojistit stavby, domácnosti a občanskou odpovědnost.
 • Klient si může zvolit ze tří variant – Mini, Klasik a Maxi. Ve všech případech má již v ceně asistenční službu.

Pojišťovna AXA nabízí v rámci svého produktu Domov IN pojištění domácnosti nebo stavby. „Pokud klient uzavře smlouvu elektronicky, garantujeme mu, že pojistná částka u bytů, rodinných domů, u chat a chalup bude dostatečná,“ říká Jana Vřešťálová, produktová specialistka AXA pojišťovny. Nemovitosti tedy nebudou podpojištěné. Pokud si klient pořídí vyšší rozsah pojištění, než je základní varianta nazvaná Mini, má automaticky nárok také na pojištění odpovědnosti. Toto pojištění je už v ceně. „Rovněž nabízíme u vyšších variant produktu o dva roky prodlouženou záruku na vybrané domácí spotřebiče,“ popisuje Vřešťálová. V rámci produktu Domov IN nabízí AXA asistenční služby včetně právních pro klienty zdarma. Pojistit si také lze bezpečné nákupy na internetu, a to u zboží v ceně od 1200 korun do padesáti tisíc. Pojištění zahrnuje například zneužití šeků, platebních karet nebo elektronických peněz klienta.

 

AXA životní pojišťovna

IŽP Kumulativ Max

 • Kromě životního pojištění nabízí klientům zhodnocení peněz v jednom ze čtyř investičních fondů. Po čtvrtém roce získává klient nárok na věrnostní bonus.

Pojištění může být i způsobem, jak zhodnotit své peníze. Produkt Kumulativ Max nabízí kromě životního pojištění pro případ smrti nebo dožití také možnost investovat do jednoho ze čtyř speciálně vytvořených fondů. Klient si může zvolit od ryze konzervativní investiční strategie, která je zaměřena na nákup dluhopisů, až po rizikovější investice do akcií či realit. Ty ale za vyšší riziko nabízejí možnost vyššího výnosu. „Klient může kdykoliv své rozhodnutí změnit a přecházet mezi čtyřmi investičními fondy,“ říká Lenka Vostrá, produktová manažerka životního pojištění. Od čtvrtého roku trvání pojištění získává klient navíc nárok na věrnostní bonus. Každý rok jeho výše roste o jeden procentní bod (konkrétní bonus se dále odvíjí od ročního pojistného). Peníze klientovi pojišťovna připisuje jednou za pět let. „Na přání klienta můžeme rovněž pojistnou ochranu zcela eliminovat a maximalizovat využití investiční části produktu,“ popisuje další výhodu Kumulativ Max Lenka Vostrá. 

 

Česká pojišťovna

Životní pojištění Můj život

 • Jedno z nejširších pojištění pro případ invalidity na českém trhu
 • U závažných onemocnění lze volit dvě varianty plnění – v lehčím nebo až těžším stadiu choroby.

V různých životních etapách se požadavky lidí na krytí rizik mění. Životní pojištění Můj život umožňuje individuální nastavení rizik, aby klient neplatil za to, co nepotřebuje. Podle mluvčí České pojišťovny Ivany Buriánkové je důležitou vlastností produktu kombinace pojištění pro všechny tři stupně invalidity a nabídka výplaty rentou či jednorázovou částkou. „Výplata pojistného plnění je pevně vázána na rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání konkrétního stupně invalidity. Klienti nejsou podrobováni žádným dodatečným prohlídkám,“ říká Buriánková. Další předností produktu je podle Buriánkové pojistné krytí závažných onemocnění. Diagnózy se Česká pojišťovna snaží popsat srozumitelně, aby klient jasně věděl, za co dostane vyplacené pojistné plnění. K dispozici má dvě varianty: buď získá peníze už v lehčím stadiu nemoci, nebo si je vyžádá až při těžším průběhu nemoci. „Jako jediní poskytujeme jednorázové pojistné plnění, když klient utrpí závažný úraz,“ říká Buriánková.

 

ČPP

Pojištění členů orgánů obch. korporací PRESTIGE

 • Zahrnuje krytí celé škály škod, které mohou ohrozit člena orgánu obchodní korporace při výkonu funkce.
 • Nabízí zejména pojištění úrazů, pojištění peněžitých dávek v souvislosti s úrazem nebo smrtí způsobenou úrazem, pojištění odpovědnosti člena orgánu obchodní korporace atd.

Chyby mohou stát členy vedení firem velké peníze. Česká podnikatelská pojišťovna jim proto nabízí komplexní pojištění PRESTIGE. Kryje řadu škod, spojených s výkonem jejich funkce, jeho součástí je i pojištění odpovědnosti za tyto škody. Produkt zahrnuje úrazové pojištění s limity 1, 3 nebo 5 milionů korun, pojištění peněžitých dávek při úrazu a smrti způsobené úrazem. Kryje i pojištění odpovědnosti člena orgánu obchodní korporace až do desetimilionové škody na majetku. Nebo čisté finanční škody včetně škody na svěřeném dopravním prostředku do 100 tisíc korun. Až do půl milionu korun jsou pojištěny i věci člena vedení firmy při výkonu jeho funkce, třeba oblečení a soukromá elektronika. Pojistit lze jednatele společností s ručením omezeným, vybrané členy vedení a kontrolních orgánů akciových společností a také třeba družstev. Jak uvedla mluvčí ČPP Renata Čapková, toto pojištění využívají hlavně firmy pro členy svého vedení. Ti se v menší míře pojišťují i sami.

 

ČSOB Pojišťovna

Náš domov – Premiant

 • Díky této variantě se pojistka vztahuje i na krytí nových rizik.
 • Jde o technické poruchy, ztráty na vodném při úniku vody, věci v kufru auta či třeba pojištění sklokeramické desky. Spotřebiče jsou kryty do pěti let stáří.
 • Součástí jsou asistenční služby.

S nejčerstvější inovací pojištění domácnosti a stavby chce v soutěži zabodovat ČSOB Pojišťovna. Novinka, kterou právě začíná nabízet, kryje nová rizika, která se doposud v Česku nepojišťovala. Produkt Náš domov ve variantě Premiant zahrnuje například závady elektroniky a domácích spotřebičů až do pěti let jejich stáří. Vztahuje se i na poruchy, které nelze řešit záruční lhůtou. „Jsme jediní, kteří v takové šíři kryjí technická rizika. Proplatíme například mobil či tablet, které rozbije dítě, nebo poruchu sekačky způsobenou špatným ovládáním,“ říká Petr Kleiner, marketingový šéf ČSOB Pojišťovny. Z pojistky se hradí i náklady na vodné při úniku vody, na poškozenou sklokeramickou desku a krádež ze zavazadlového prostoru auta. Součástí jsou asistenční služby. Pojišťovna třeba zajistí zámečníka, aby se klient při ztrátě klíčů dostal domů, či opraváře různých závad v domácnosti. Cena pojištění se odvíjí od pojistné hodnoty, orientačně se dá zjistit na kalkulačce na webu.

 

ERGO pojišťovna

Pojištění odpovědnosti pilotů

 • Produkt pokrývá s celosvětovou působností škodu způsobenou na vypůjčeném letadle až do výše 600 tisíc korun.
 • Pojištění je možné sjednat on‑line s okamžitým počátkem. Smlouva může být uzavřena na dobu neurčitou s tím, že se každý rok automaticky prodlouží.

Nový produkt pojišťovny ERGO se zaměřuje na piloty, kteří létají ve vypůjčených letadlech. Přináší pro ně pojištění všech škod, které při provozu na využívaném letadle mohou způsobit. Na rozdíl od dalších pojišťoven ERGO nabízí i možnost novou pojistku rychle sjednat s okamžitým počátkem on‑line v e‑shopu společnosti. Pojištění je zároveň možné uzavřít i na dobu neurčitou. Smlouva se v tomto případě každý rok automaticky prodlouží bez nutnosti ji uzavírat znovu. Pojistka má bez jakéhokoliv příplatku celosvětovou působnost a platí jak pro piloty, tak pro instruktory létaní. U produktu je možné nastavit krytí škody ve výši 50 až 600 tisíc korun s tím, že pojištěný vždy hradí 10 procent z celkové škody jako spoluúčast. Pilot si navíc může k pojistce sjednat i připojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě. To opět platí celosvětově a kryje škodu až do výše tří milionů korun.

 

Generali Pojišťovna

Bella Vita / La Vita / Swing / Benefit Extra

 • V rámci životní pojistky je možné pojistit až osm osob.
 • Produkty nabízejí 30 možností připojištění a zaměřují se také na případy závažného onemocnění dětí.

Pojistku celé rodiny přináší na trh Generali Pojišťovna. V rámci skupiny variabilních životních pojištění Bella Vita, La Vita, Swing a Benefit Extra lze pojistit až osm osob s možností volby investiční a rizikové varianty a řadou připojištění. Produkt klade důraz na děti. Nabízí tak pojištění 27 závažných onemocnění včetně epilepsie. Pojistit se je možné také pro případ péče o dítě zdravotně postižené po úrazu či nemoci. V době nemoci má navíc osoba, která o dítě pečuje, nárok na výplatu denních dávek. Celkově nabízí Generali 30 různých možností připojištění. Pokud se pojištěný stane invalidním, nemusí platit pojistné – to uhradí v celkové výši pojišťovna. Další připojištění se vztahuje na doléčení úrazů. Na rehabilitace či léčebné pomůcky může klient získat až 100 000 korun. V rámci pojištění chce společnost odměňovat své dlouhodobé klienty. Po uplynutí deseti let dojde k navýšení podílového investičního účtu u pojišťovny o pět procent každých následujících pět let. 

 

Kooperativa pojišťovna

Vlastnoruční digitální podpis

 • Smlouvy se podepisují pomocí speciálního zařízení, které zaznamená i rychlost a tlak při podpisu.
 • Originál smlouvy je elektronický, je tak možné ho klientovi doručit okamžitě po podpisu.

Pojišťovna Kooperativa snižuje spotřebu papíru a také šetří čas klientů při doručování listin. U svých pojistných smluv totiž zavádí bezpečný digitální podpis. Není tak nutné nic tisknout. Místo na papír se totiž klient podepíše na speciální zařízení připomínající malý tablet. To kromě vzhledu podpisu zaznamená i další charakteristiky psaní klienta, jako je rychlost či tlak rukou. Podpis je tak díky těmto vlastnostem v podstatě nenapodobitelný a pro každého unikátní. K digitální smlouvě je navíc podpis připojen zašifrovaný, takže nehrozí jeho případné zneužití. Útočník se totiž může dostat jen k vzhledu podpisu, ale nezíská další unikátní charakteristiky. Digitální zpracování smlouvy urychluje její dodání. Pojišťovna totiž originál smlouvy neposílá poštou, ale klientovi ji dodá elektronicky okamžitě po podpisu spolu se všemi souvisejícími dokumenty. Listiny navíc není nutné ani po doručení tisknout, stačí je mít archivované elektronicky.

 

Maxima pojišťovna

MaxDomov online - pojištění majetku a odpovědnosti občanů

 • Nemovitost je možné pojistit rychle online.
 • V rámci jedné smlouvy je možné pojistit domov, stavbu i odpovědnost občanů.

Spojit různá pojištění nemovitostí do jedné smlouvy si dala za cíl pojišťovna Maxima. V rámci produktu MaxDomov je tak možné pojistit jak stavbu, tak domácnost a k tomu navíc připojit také pojištění odpovědnosti občanů. Všechny části pojistky, ať už jde o byt, dům, nebo rekreační objekt, je u Maxima pojišťovny navíc možné sjednat rychle online na stránkách společnosti v jednoduchém grafickém průvodci. V rámci smlouvy sjednané na internetu společnost umožňuje dohromady pojistit jak hlavní stavbu, tak další, vedlejší objekty, jako například oplocení pozemku nebo bazén. Produkt nabízí velký rozsah pojišťovacích rizik, a to díky balíčkové formě pojištění. Klient si tak může sám zvolit, proti jakým nepředvídatelným událostem či živelním katastrofám chce svou nemovitost pojistit. Pojištění MaxDomov je navíc možné uplatnit od začátku stavby až po hotový a zkolaudovaný objekt. 

 

MetLife Europe Limited

Program životního pojištění – MetLife Fair

 • Pokud klient chodí na pravidelné preventivní prohlídky a nekouří, může ušetřit na pojistném až 43 procent.
 • Program se vztahuje například na pojištění pro případ smrti či invalidity.

Dbejte na prevenci a můžete výrazně ušetřit na pojistném, vzkazuje společnost MetLife lidem, kteří uvažují o životním pojištění. Program MetLife Fair nabízí pojišťovna k vybraným pojistkám například pro případ smrti, invalidity, úrazů nebo závažných onemocnění. Pokud klient pravidelně absolvuje preventivní prohlídky u svého praktického lékaře, urologa či gynekologa, nekouří a vykonává méně rizikové povolání, dostane slevu na pojistném ve výši až 43 procent. Mezi méně riziková povolání řadí pojišťovna například práci úředníka, lékaře nebo učitele. Pojišťovna rovněž nerozlišuje mezi tím, zda je klient učitel, nebo lékař, takzvaná méně riziková povolání hodnotí stejně. „Klient musí absolvovat prohlídku u praktického lékaře jednou za dva roky, u urologa či gynekologa jednou za rok,“ říká Martin Švec, produktový manažer pojišťovny MetLife. Prohlídky u lékařů pojišťovna svým klientům neproplácí – většinou je hradí zdravotní pojišťovna. 

 

Pojišťovna České spořitelny

FLEXI životní pojištění

 • Kryje každý stupeň invalidity zvlášť, ve III. stupni i duševní choroby.
 • Možnost si ke III. stupni sjednat II., případně i I. stupeň bez navýšení ceny.
 • Po výplatě pojistného plnění nižšího stupně pojistka na vyšší stupně běží dál.

Pojistně‑investiční program FLEXI životní pojištění prošel letos dalšími inovacemi. Ta hlavní se týká pojištění invalidity. Každý si nyní může i zpětně upravit pojištění invalidity na různé stupně zvlášť a na jinou pojistnou částku. Pojistka je za stejnou cenu jako dosud. Podle ředitele úseku řízení produktů Pojišťovny ČS Petra Procházky jde o snahu klientům umožnit, aby v případě lehčích stupňů invalidity mohli pokračovat v pojištění. „Do té doby jsme pojištění invalidity nabízeli v jednom balíku. Při vyplacení pojistného plnění na invaliditu prvního či druhého stupně pojistka skončila a klienti museli uzavírat novou,“ říká Procházka. Vždy je přitom nutné sjednat pojištění pro třetí stupeň invalidity. Pojištění nižších stupňů lze uzavřít na nižší či shodnou částku jako stupně vyšší. Po výplatě plnění vyšší stupeň zůstává. Novinkou je zvýšení maximální pojistné částky třetího stupně invalidity ze čtyř na deset milionů korun a u třetího stupně plnění i za duševní choroby. Na ty se běžné pojištění nevztahuje. 

 

UNIQA pojišťovna

BALPO = BALíčkové pojištění pro POdnikatele

 • Je určeno pro malé a střední firmy, zejména pro vybrané obory podnikání.
 • Kryje pojištění budov, movitých věcí k podnikání a odpovědnost s doplňky podle charakteru činnosti podnikatele.

Osoby samostatně výdělečně činné, živnostníci i podnikatelé mohou využít Balíčkové pojištění pro podnikatele (BALPO) od UNIQA pojišťovny. Je určeno hlavně pro vybraná častá odvětví podnikání, například stravování a ubytování, obchod, řemesla a další služby. BALPO se skládá ze tří komponent. Lze ho využít k pojištění budov, movitých věcí nezbytných k podnikání i k pojištění odpovědnosti podnikatele. K pojistce patří bezplatný asistenční servis pro nouzové situace, například výpadek provozu, poruchu nebo škodu. Ze tří úrovní krytí rizika Exclusive SME, Standard SME a Basic SME je podle mluvčí pojišťovny Evy Svobodové nejoblíbenější varianta s nejširším krytím, tedy Exclusive. Pojistná částka u pojištění majetku může činit až 20 milionů korun. Nejširší varianta pojištění movitých věcí automaticky kryje i věci uložené ve voze a pojištění elektroniky, strojů a zařízení v limitu pojistného plnění, ale také klienty stále častěji požadované pojištění požárního přerušení provozu.

 

Wüstenrot pojišťovna

ProDomov – pojištění majetku a odpovědnosti

 • Zahrnuje pojištění stavby, domácnosti a odpovědnosti občana.
 • Základní krytí pamatuje na všechna zásadní pojistná nebezpečí, navíc je možné připojistit na míru další rizika.

Pronajímatelé bytů, osoby, které podnikají z domova, nebo majitelé obytných zahrad mohou využít pojištění ProDomov Wüstenrot pojišťovny. Tato pojistka kryje jak pojištění stavby, tak domácnosti a odpovědnosti občana. Je určená pro širokou škálu klientů, kromě výše zmíněných také pro rodiny s dětmi. Proti minulosti došlo v pojištění v poslední době k několika změnám. Pronajímatelé bytů mohou nově využívat balíček pojištění domácnosti MINI, který rozšiřuje pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti i na škody, které způsobí nájemník. Osoby podnikající z domova si zase mohou připojistit majetek k podnikání (tedy zařízení, zboží, nářadí nebo peníze) i mimo místo pojištění, tedy například pro případ přepravy či práce v jiné kanceláři. Pojistka kryje rovněž zákonné pojištění odpovědnosti z činnosti podnikatele. Majitelé obytných zahrad si mohou připojistit zahradní nábytek, dětská hřiště, zavlažovací systém, porosty, skleníky či terénní úpravy. 

 

Wüstenrot, životní pojišťovna

Rizikové životní pojištění Wüstenrot ProKaždýPád

 • Umožní klientovi získat pojištění pro případ smrti za nízké pojistné.
 • Pojistná částka je omezena, protože klient nemusí vyplňovat zdravotní dotazník.

Wüstenrot, životní pojišťovna připravila produkt, který klientům umožňuje levně si sjednat rizikové životní pojištění pro případ smrti. „Produkt nabízí zajímavou pojistnou ochranu za nízké pojistné a navíc po klientovi při uzavírání pojistné smlouvy nevyžadujeme vyplnění zdravotního dotazníku,“ říká Petr Hájek, vedoucí vývoje pojistných produktů. Pro případ smrti se může klient pojistit až do výše tří set tisíc korun. Pokud by chtěl sjednat vyšší pojistnou částku, musí už v takovém případě požádat o změnu smlouvy a vyplnit zdravotní dotazník. Wüstenrot nabízí zájemcům i možnost připojištění – klient se například může pojistit proti smrti způsobené úrazem, a to až do výše jednoho milionu korun. Lze se pojistit také pro případ hospitalizace – pokud klient skončí v nemocnici kvůli úrazu, dostane denně tři sta korun. Smlouvu lze uzavřít on‑line. Začíná platit uhrazením pojistného. „Do pojištění jsou zdarma zahrnuty i děti pojištěného, ty se mohou pojistit proti úrazu,“ říká Hájek.IBM Hospodářské noviny KPMG